Voor iedereen

  • die het fenomeen sociaal ondernemen beter wil begrijpen,
  • sociaal ondernemen wil bestuderen en onderzoeken,
  • die sociaal ondernemers wil ondersteunen en adviseren of
  • zelf een sociaal onderneming wil opzetten,

biedt dit boek een schat van informatie, achtergronden en inspiratie.

Voor een goede zaak is geschikt voor studenten aan sociale, economische en bestuurskundige opleidingen op hbo en wo-niveau. Daarnaast is het boek zeer bruikbaar bij na- en bijscholing van ondernemers, beleidsmedewerkers en adviseurs.