stefan-met-boekZes studenten presenteerden hun scriptie op het Social Enterprise Scriptie Event. Drie live en drie via via. Ze konden prijzen winnen voor hun werkstuk. Studentikoze prijzen: een bierpakket, een fiets, een boxershort en… natuurlijk, een boek. Want studeren en boeken horen nog steeds bij elkaar, gelukkig maar.

Voor een goede zaak, hét studieboek over sociaal ondernemen, werd gewonnen door Joost Flikweert van de Tilburg University. Zijn begeleider Marjan Groen van het Tilburg Centre of Entrepreneurship nam het boek voor hem mee. Voordat Joost terugkwam uit Portugal, kon ze het boek mooi eerst zelf lezen!

Jiske Kiers was jurylid, Marianne Dagevos zat in de zaal en luisterde naar de presentaties. Beiden doen verslag van hun ervaringen in een blog.

NIEUWE LICHTING ONDERZOEK NAAR SOCIAAL ONDERNEMEN

Jiske Kiers

Dit jaar had ik de eer om jurylid te zijn tijdens het Social Enterprise Scriptie Event. Dit evenement heeft als doel onderzoek over sociaal ondernemen aan een breder publiek te presenteren. Deelnemers zijn HBO en WO studenten die hun afstudeerscriptie geschreven hebben over (een aspect van) sociaal ondernemen. Zij presenteerden hun onderzoek tijdens het event.

Uit de aanmeldingen waren 6 scripties geselecteerd. Wat opviel aan de genomineerde scripties was dat ze een zeer breed spectrum aan onderwerpen besloegen. Dit laat zien dat sociaal ondernemerschap een steeds belangrijker thema wordt in het onderwijs en daar word ik blij van! De genomineerde scripties vulden elkaar mooi aan en maakten weer een volgende stap in het onderzoek naar sociaal ondernemen. Kijk op social-enterprise.nl/nominaties-social-enterprise-scriptie-event-bekend voor een overzicht van alle genomineerde scripties.

Zo was er een vergelijkend onderzoek naar WISEs, een leidraad voor sociaal ondernemen met 21 aanbevelingen, een studie naar het opschalen van sociaal ondernemingen, een beschouwing naar de motivatie van sociaal ondernemers en een onderzoek naar het ontdekken of creëren van mogelijkheden voor sociaal ondernemingen. Een zeer gemêleerd aanbod, en dus lastig om te vergelijken. Toch hoefden we niet lang na te denken over de winnaar. Deze kwam uit onverwachte hoek, waar de meeste scripties uit bedrijfskundige of sociale studies kwamen, was deze scriptie geschreven vanuit de studie Accountancy.

De winnaar, Brian van Es, had een goed gefundeerde scriptie geschreven, waarin hij uitgebreid verslag deed van de eerste Social Impact Bond in Rotterdam, gericht op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Dit onderwerp is trouwens ook uitgebreid beschreven in Voor een goede zaak, p. 202 en 203. Brian’s onderzoek richtte zich op de voor- en nadelen van dit type investering en maakte een vergelijking met andere overheidsmaatregelen. Social Impact Bonds zijn een vrij nieuw fenomeen, vooral in de Nederlandse context. Naar mijn weten is dit dan ook het eerste onderzoek naar Social Impact Bonds in Nederland. Vanwege het vernieuwende onderwerp, bekeken vanuit een ongebruikelijke invalshoek, was Brian voor ons de terechte winnaar.

Het werd mij, mede door Brian’s scriptie, duidelijk dat de Social Impact Bond potentie heeft als alternatief voor subsidies. Wel is het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de voorwaarden en vooral naar de manier waarop de resultaten (social impact) worden gemeten en gekwantificeerd. De scriptie van Brian heeft hiervoor een mooie voorzet gegeven.

Ik hoop dat dit schooljaar nog veel meer studenten geïnspireerd raken om onderzoek te doen naar sociaal ondernemen. Het boek Voor een goede zaak, met name hoofdstuk 8, doet hiervoor allerlei suggesties. Evenementen als de Social Enterprise Scriptie Prijs bieden een mooi platform om verder onderzoek te stimuleren. Wat vinden jullie? Naar welk onderwerp binnen sociaal ondernemen zou meer onderzoek gedaan moeten worden? Hoe kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat studenten geïnspireerd raken om onderzoek te doen naar deze thema’s?

SCRIPTIES EN PRESENTATIES OM OP TE KAUWEN

Marianne Dagevos

De beste vraag vond ik: “Waarom is sociaal ondernemen in Nederland nog steeds geen doorslaand succes?” En de beste opmerking: “Anderen inspireren. Laten zien dat het anders kan. Dat is ook impact.” Toevallig kwamen die vraag en opmerking van dezelfde persoon.

Het onderzoek met de meeste potentie was volgens mij de vergelijkende studie naar WISEs (Work Integration Social Enterprises) in vijf verschillende landen. Alleen de presentatie van deze scriptie op video was nauwelijks te verstaan.

Maar ja, wat iemand relevant vindt, is natuurlijk heel persoonlijk. De jury oordeelde dat het onderzoek over Social Impact Bonds het meest relevant was. Waarschijnlijk omdat het zo’n nieuw onderwerp is. En misschien ook omdat winnaar Brian van Es, na een studie Accountancy via dit sociale onderzoek meteen een baan had gevonden bij een grote bank.

Een event als dit zet je altijd weer aan het denken. Bijvoorbeeld: hoe komt het dat in Nederland de WISE zo moeizaam op gang komen en er steeds wordt gerefereerd naar dezelfde voorbeelden?

En hoe zit het met het lobbycircuit in Nederland, is dat nu wel of niet actief en hebben sociaal ondernemers daar wat aan? Of, leven sociaal ondernemers in een soort parallel universum, zoals een van de studenten suggereerde. In hoeverre is sociaal ondernemen in meer of mindere mate business as usual of doen sociaal ondernemers juist dingen die daarvan afwijken?

Altijd fijn om weer wat te hebben om op te kauwen en om in te brengen in ons forum via de LinkedIn groep.