Ik heb je nieuwe boek net doorgenomen. Echt heel goed en toegankelijk gedaan (ook voor studenten). Wil je mijn complimenten overbrengen.
Kim Kizelnik, sociaal ondernemende co-creator

De sector sociaal ondernemen groeit en bloeit. Menig persoon raakt geïnteresseerd over ondernemen op een sociale manier. Zelfstandig onderzoeker en adviseur voor sociaal ondernemers Marianne Dagevos heeft voor iedereen die wil ontdekken wat een sociale onderneming is en hoe je begint als sociaal ondernemer, een handig en overzichtelijk pocketboek geschreven.
Alle vragen die je hebt wanneer je wilt weten wat sociaal ondernemen is en hoe je dit aanpakt, worden in dit pocketboekje behandeld aan de hand van vier themahoofdstukken: Wat, Hoe, Met Wie en Waarheen. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in een logische volgorde waardoor na het lezen duidelijk wordt welke stappen een beginnend sociaal ondernemer moet zetten om zijn of haar impact in gang te zetten.

Nieuwsbrief Social Enterprise

Verdeeld over vier rubrieken (‘Wat’, ‘Hoe’, ‘Met wie’ en ‘Waarheen’) bevat dit boekje ruim honderd adviezen waarin allerlei relevante aspecten summier worden behandeld met behulp van modellen, overzichten, voorbeelden en actuele thema’s. Aan de orde komen onder andere fondsen en investeerders, social return, impact,crowdfunding, cocreatie, publiek-privaat partnerschap, merkactivisme en storytelling. Interessant voor (aspirant-)sociaal ondernemers. Bevat een literatuurlijst in de vorm van eindnoten. Dwarsligger.
NBD Biblion