Je wilt gaan sociaal ondernemen. Je bent er helemaal klaar voor en gaat pitchen voor de ASN Bank Wereldprijs. Of je twijfelt nog, vraagt je af wat sociaal ondernemen inhoudt en of het wel iets is voor jou. In beide gevallen is deze reeks blogs over sociaal ondernemen interessant voor jou! In deze reeks vier verkennen we het sociaal ondernemerschap. Vandaag zoomen we in op jou als ondernemer in spé en het proces naar ondernemerschap. 

Frustratie en verwachting

Toen Caroli Buitenhuis in 2005 vond dat er een einde moest komen aan de verspilling van plastic zakken, kon ze niet vermoeden wat er 10 jaar later zou gebeuren. Het idee van Caroli kwam voort uit twee emoties: frustratie en verwachting. Frustratie over de achteloosheid waarmee plastic als wegwerpartikel werd gebruikt. En de verwachting dat het omgaan met deze grondstof anders, beter kan.

Veel sociaal ondernemers beginnen zo: vanuit frustratie en verwachting, onvrede en een ideaal. Fenomenen die veel mensen normaal vinden, ‘zo gaat het nu eenmaal’, vinden sociaal ondernemers niet zo gewoon. De ‘normale’ gang van zaken ergert hen, de veronderstellingen daaronder stellen zij ter discussie. De frustratie wordt gevoed door een verwachting, een beeld dat er alternatieven zijn, dat veranderingen en verbeteringen mogelijk zijn.

Van idee naar product

Caroli zette haar verbeelding om in een product: de tassenbol. Een object om neer te zetten op plekken waar veel publiek langskomt zoals winkels, winkelcentra, scholen en bibliotheken. Voorbijgangers kunnen naar behoefte een plastic tas in de tassenbol doen of er één uithalen. Samen met GreenWish werd de tassenbol een product om te bestellen. Al of niet uitgevoerd met logo’s en bedrijfskleuren.

Het idee werd een bescheiden sociaal onderneming want het product was weliswaar aansprekend maar de noodzaak om plastic tassen te hergebruiken, nog lang niet ingeburgerd. Plastic bleef voor veel burgers en winkeliers een wegwerpproduct.

Social return on ideas

De impact van Caroli’s onderneming ging verder dan de verkoop van de tassenbol. Haar aanpak paste in een grotere beweging. Denk aan ondernemingen als Plastic Whale en Plastic Soup Foundation. Al die initiatieven dragen bij aan bewustwording om anders om te gaan met plastic. Een bijzonder resultaat van die beweging is wetgeving: vanaf 1 januari 2016 is het niet langer toegestaan om gratis plastic tassen uit te delen.

Voor Caroli en al die anderen die zich ergeren aan plastic afval een geweldige social return on ideas. De eerste resultaten van de nieuwe wet zijn spectaculair: afhankelijk van de winkelketens is de eerste maanden van 2016, 50 tot 85% minder plastic verpakkingsmateriaal besteld. Plastic dat niet in het milieu belandt, eenvoudig omdat het niet in omloop komt! Ondertussen gaat Caroli gewoon door met haar onderneming, de tassenbol is geëvolueerd tot een mooie container van gerecycled karton en te bestellen als Takemebag.

Caroli van Biobased Packaging Innovations. Bron: duurzaamplus.nl

Niet alleen voor jezelf ondernemen

In het voorbeeld van Caroli zie je dat de impact van sociaal ondernemen niet alleen gaat over de resultaten van je eigen onderneming. Ook de maatschappelijke effecten van jouw bedrijfsactiviteiten en die van andere ondernemers zijn te beschouwen als impact. Sociaal ondernemingen pakken alle grote kwesties van onze tijd aan. Niet alleen afvalpreventie maar ook meer werkgelegenheid voor speciale doelgroepen, betere leefbare buurten, recycling en circulair grondstoffengebruik, deelplatformen voor goederen en diensten en ondernemingen voor en met ouderen, gehandicapten of vluchtelingen.

Kortom, sociaal ondernemen doe je voor jezelf én voor en met anderen, altijd ten bate van de samenleving. Een echte win-win.

Op weg naar de Wereldprijs

In de aanloop naar de Wereldprijs (inschrijving start Maandag 1 augustus 2016) schrijft Marianne Dagevos een reeks van vier blog over het proces naar een sociale onderneming om je op weg te helpen. Marianne is auteur van het boek ‘Voor een goede zaak. Sociaal ondernemen in theorie en praktijk’. GreenWish wordt als eerste onderneming geportretteerd in het boek (p. 25-27). Daarnaast is ze onderzoeker en gastdocent. Haar specialisaties zijn: sociaal ondernemen, sociale innovatie en de deeleconomie.

Deel II. Is iedereen een ondernemer? op 3 augustus 2016

Deel III. Hoe vind ik een markt voor mijn product? op 10 augustus 2016

Deel IV. Wie gaat dat betalen? op 17 augustus 2016