A5-flyer-vegz-hires_P1 A5-flyer-vegz-hires_P2

Klik hier om de flyer van het boek te downloaden.

 

Voor een goede zaak
Sociaal ondernemen in theorie en praktijk

omvat:

334 pagina’s

Acht uitgebreide hoofdstukken over alle aspecten van sociaal ondernemen:

  • Twee op macroniveau: Nederlandse context en internationaal perspectief
  • Vier op meso- en microniveau: management, marketing, financiering, impact
  • Twee op verbinding tussen niveaus: maatschappelijke overvloed, typologie en professionalisering

Twaalf uitgebreide cases met beschrijvingen van sociaal ondernemingen

Vijftien pagina’s met begrippen en uitleg.

Bespreking en samenvatting van relevante literatuur, onderzoeken en rapporten.

Toegang tot de website van de uitgeverij bij dit boek:

  • Achtergrondmateriaal bij de hoofdstukken (totaal 45 boxen, 85 pagina’s)
  • Suggesties voor opdrachten per hoofdstuk
  • Lijsten met voorbeelden van sociaal ondernemingen (ca. 50)
  • Begrippentrainer
  • Businessmodel canvassen
  • Links

 

Over de auteurs

Marianne Dagevos is zelfstandig onderzoeker, tekstschrijver en gastdocent, gespecialiseerd in sociaal ondernemerschap, deeleconomie en maatschappelijke vernieuwing in de Nederlandse context. Zij maakt publicaties en lesmateriaal over duurzaamheid, duurzaam ondernemen en sociaal ondernemen, voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en voor ondernemerscursussen. Daarnaast portretteerde zij tal van duurzame en sociaal ondernemers en maatschappelijke vernieuwers.
Meer informatie www.marcada.nl
Deze website valt onder haar verantwoordelijkheid.

Jiske Kiers is in 2014 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als master Global Business and Stakeholder Management. In haar scriptie, met als titel: Social enterprises: how to turn a problem into an opportunity? onderzocht ze verschillende typen sociaal ondernemingen in Nederland. Daarnaast gaf ze in 2013 les over sociaal ondernemen in Venezuela. Ze is bezig haar eigen sociaal onderneming op te zetten in Vietnam door meer bekendheid te geven aan biologische producten op de Vietnamese markt.

Jillis Kors is socioloog, redacteur van Sociologie Magazine en docent/onderzoeker bij Saxion. Hij ontwikkelt en verzorgt onder meer onderwijs op het gebied van onderzoek en beleid. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting SROI Netwerk voor Nederland en Vlaanderen en bestuurder van Social Value International, een mondiale samenwerking van lokale netwerken voor het delen en verspreiden van kennis over impact analyses.

Petra Verhagen is socioloog en docent bij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij ontwikkelt en verzorgt onder meer onderwijs op het gebied van kwaliteit en beleid, innovatie, (sociaal) ondernemerschap en diversiteit. Bij Uitgeverij Coutinho verschenen haar boeken ‘Kwaliteit met beleid, basisboek voor sociale studies’ en ‘Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn, van signaal naar succesverhaal’.