Het nieuwe normaal, een ambitieus motto: sociaal ondernemen zo normaal maken dat het adjectief ‘sociaal’ kan vervallen. Social Impact Factory, sinds een half jaar actief in Utrecht, wil sociaal ondernemen op veel manieren faciliteren. Een daarvan is de organisatie van een expertmeeting op 18 november jl.

Info over rechtsvormen, intellectueel eigendom, financiering en fiscale voordelen; allemaal praktische punten die startende ondernemers bezig kunnen houden. Zelf schreef ik een studieboek over sociaal ondernemen Voor een goede zaak. Sociaal ondernemen in theorie en praktijk en gebruikte deze bijeenkomst voor een update.

Interessant om te horen dat social return in de gemeente Utrecht handen en voeten krijgt en met hulp van de Social Impact Factory ook sociaal ondernemingen ten goede komt. Ook goed om te weten dat je een stichting op termijn kunt omzetten naar een BV maar dat daar wel een rechterlijke machtiging voor nodig is. En dat je de inbreng van investeerders op je bedrijfsvoering op allerlei manieren kunt regelen, via de statuten of via een aandeelhoudersovereenkomst. Nieuw voor mij: een octrooi aanvragen voor een uitvinding, nieuw product of bijzondere vormgeving, is helemaal niet zo duur: zo’n 750 euro voor 10 jaar in de Benelux. Wel op tijd verlengen, anders wordt je idee alsnog ‘gekopieerd’.

Gastheer Rabobank Utrecht presenteerde zich als regisseur en adviseur bij pizzafinanciering: een combinatie van crowdfunding, microkrediet, een bancaire lening en een bijdrage van private investeerders, afhankelijk van het groeistadium van het bedrijf. Sociaal ondernemer Elisa van Dam ten slotte, wist met haar praktijkverhaal de adviezen van de deskundigen enigszins te nuanceren. Zij was een aanhanger van de lean startup methode: productidee uitproberen, evalueren, meten en aanpassen. Niet teveel vooraf regelen maar kijken wat elke stap in het ondernemingsproces je brengt. En vooral: ‘zorg dat mensen/klanten jou weten te vinden en niet dat jij ze moet zoeken’ want daarvoor heb je over het algemeen het marketingbudget niet.

Gelukkig kon ik na de presentaties constateren dat vrijwel alle info van de middag ook in Voor een goede zaak staat, gemakkelijk terug te vinden via het register. Daarnaast heeft het boek nuttige hoofdstukken over ondernemen, marketing, financiering en impact meting. En natuurlijk veel voorbeelden en cases.

Een dynamisch onderwerp als sociaal ondernemerschap blijft natuurlijk voortdurend in ontwikkeling en daarom is het mooi dat er boeken, websites, bijeenkomsten en ontmoetingen bestaan om elkaar op de hoogte én scherp te houden.